ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༢/༢༧

སྲིད་འཛིན་ཌོ་ནལ་ཊམ་གྱིས་ཇཱོ་བྷ་ཌན་ལ་འགྲན་རྩོད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་མི་རི་ཀའི་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པའི་རྒྱས་འཛོམས་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་ཏུ་ཇཱོ་བྷ་ཌན་ཚོགས་པ་དེའི་སྲིད་འཛིན་འོས་མིར་དངོས་སུ་འདེམས་བསྐོ་གནང་རྒྱུའི་ཉིན་མོ་འདིར་སྲིད་འཛིན་ཌོ་ནལ་ཊམ་གྱིས་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པའི་རྒྱས་འཛོམས་ཚོགས་ཆེན་གྱི་ཉེ་འཁྲིས་སུ་འོས་འདེམས་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ནས་གཏམ་བཤད་གནང་སྟེ།

XS
SM
MD
LG