ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༢

རྒྱ་ནག་གིས་ཐེ་ཝན་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱེད་ན་ཨ་རིས་ཅི་ཞིག་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་མིན།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། ཨ་མི་རི་ཀའི་ཧྥོཀ་སི་གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་གིས་སྲིད་འཛིན་ཊམ་ལ་ཐེ་ཝན་གྱི་གནད་དང་ཨ་རྒྱའི་འབྲེལ་བ་སོགས་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་ཡོད་ཅིང་། སྲིད་འཛིན་ཊམ་གྱིས་རྒྱ་ནག་གིས་ཐེ་ཝན་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱེད་ན་ཨ་མི་རི་ཀས་ཅི་ཞིག་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་མིན་ནི་རྒྱ་ནག་གིས་གསལ་པོར་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་ཡོད་ངེས་རེད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG