ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༢

སྲིད་འཛིན་ཊམ་གྱིས་སྐྱབས་བཅོལ་བའི་ཁྲིམས་ལ་སྒྱུར་བཅོས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། སྲིད་འཛིན་ཌོ་ནལ་ཊམ་གྱིས་ཨ་མི་རི་ཀའི་སྐྱབས་བཅོལ་བའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུའི་ཁྲིམས་གཞི་ཞིག་བཏོན་པ་དེས་སྐྱབས་བཅོལ་བ་ཟེར་བའི་མཚན་ཉིད་ལ་དོན་སྙིང་མེད་པར་གཏོང་རྒྱུ་རེད་ཅེས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་སྐྱབས་བཅོལ་པའི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་མཁན་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར། རྡོ་རྗེ་ཐོགས་མེད་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་རྒྱུ་རེད།།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG