ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༢/༢༧

ཊམ་གྱིས་ཏོག་དབྱིབས་ངལ་སེལ་གྲོས་མོལ་མཚམས་འཇོག


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། སྲིད་འཛིན་ཌོ་ནལ་ཊམ་གྱིས་ཨ་མི་རི་ཀའི་མང་ཚོགས་ལ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་ཁྱབ་གདལ་དུས་སུ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་པའི་ངལ་སེལ་རོགས་དངུལ་སྤྲོད་ཕྱོགས་ཀྱི་གྲོས་མོལ་ནི་སྲིད་འཛིན་གྱི་འོས་བསྡུ་ཆེན་མོ་བྱས་ཚར་བའི་རྗེས་སུ་མ་གཏོགས་བྱ་རྒྱུ་མིན་ཞེས་ཊོས་ཊར་དྲྭ་ལམ་དུ་འཕྲིན་ཐུང་ཞིག་སྤེལ་ནས་གསལ་བསྒྲགས་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར།

XS
SM
MD
LG