ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༥

སྲིད་འཛིན་འོས་མི་ཟུང་འཛམ་གླིང་གི་གནད་དོན་ཁག་ལ་གཟིཊ་ཚུལ་ཐ་དད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་མི་རི་ཀའི་སྲིད་འཛིན་འོས་འདེམས་ཀྱི་ལས་འགུལ་ལ་ཨ་རི་ཙམ་དུ་མ་ཟད་འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱིས་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཅིང་། འོན་ཀྱང་ད་ལོའི་འོས་འདེམས་སྐབས་སུ་སྲིད་འཛིན་འོས་མི་གཉིས་སའི་གོ་ལའི་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་དང་རྡུལ་ཕྲན་མཚོན་ཆ་ཁྱབ་གདལ་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་ཁག་ལ་གཟིགས་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་སོགས་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG