ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༤/༡༩

སྲིད་འཛིན་བྷ་ཌན་ལ་རྒྱལ་ནང་དུ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

སྲིད་འཛིན་བྷ་ཌན་འཛམ་གླིང་གི་གནམ་གཤིས་ཚོགས་ཆེན་ལ་ཞུགས་ནས་སའི་གོ་ལའི་ཚ་དྲོད་རྒྱས་བཞིན་པ་འགོག་ཐབས་སུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་དབུ་ཁྲིད་ཚོར་གྲོས་མོལ་གནང་གི་ཡོད་ཀྱང་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ནང་དུ་སྲིད་འཛིན་གྱི་སྲིད་ཇུས་དེར་འགོག་རྐྱེན་དང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར། རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG