ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༦

རྒྱ་གར་ལ་མཐུན་གྲོགས་རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་གྱིས་རོགས་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གིས་གོ་སྐབས་བཟུང་སྟེ་སྨན་ཁབ་རོགས་རམ་སྤྲད་ནས་ཕྱི་འབྲེལ་རྒྱ་སྐྱེད་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་ཤིག་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པར་ཨ་མི་རི་ཀ་དང་ཉི་ཧོང་། ཨོ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་གྱིས་རྒྱ་ནག་ལ་གདོང་ལེན་དང་རྒྱ་གར་ལ་རོགས་སྐྱོར་བྱ་རྒྱུ་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་གི་ཡོད་པའི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG