ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༥/༡༩

རྒྱ་གར་དང་ར་ཤི་ཡས་ཨབ་གྷ་ཎི་སི་ཐན་གྱི་གནད་དོན་ལ་གྲོས་སྡུར།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། ར་ཤི་ཡའི་བདེ་འཇགས་ལྷན་ཁང་གི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཞིག་གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་རྒྱ་གར་ལ་འཚམས་འདྲིར་ཕེབས་ཡོད་ཅིང་། རྒྱ་གར་དང་ར་ཤི་ཡས་ཨབ་གྷི་ཎི་སི་ཐན་གྱི་གནས་སྟངས་དང་རྒྱ་ནག པ་ཀི་སི་ཐན་བཅས་ལ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཁག་ལ་གྲོས་སྡུར་གནང་གི་ཡོད་པའི་སྐོར། རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་ལམ་ཁག་ཏུ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG