ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༣

ཨུ་རུ་སུའི་མཐོ་རིམ་ཕྱི་འབྲེལ་མི་སྣས་ལས་གནས་དགོངས་པ་ཞུས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། ཨུ་རུ་སུའི་སྲིད་འཛིན་ཕུ་ཊིན་གྱིས་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཡུཀ་རེན་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱེད་དུ་བཅུག་ནས་དམག་འཁྲུག་བརྒྱབ་པར་རྒྱལ་ཚོགས་སུ་བཅའ་སྡོད་ཨུ་རུ་སུའི་མཐོ་རིམ་ཕྱི་འབྲེལ་མི་སྣ་ཞིག་གིས་རང་གི་ལས་གནས་ནས་དགོངས་ཞུས་ཡོད་པའི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG