ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༤/༠༤/༢༠

པེ་ཅིན་དུ་བོད་རིག་པའི་ཚོགས་འདུར་ཕྱིར་སྡོད་བོད་རིག་པར་མཁས་པ་ཚོགས་ཞུགས་གནང་བ།


རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ས་པེ་ཅིན་དུ་ཚོགས་པའི་པེ་ཅིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་རིག་པའི་དཔྱད་གླེང་ཚོགས་འདུ་སྐབས་ལྔ་པར་ཉི་འོང་དང་ཨ་རི་ནས་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ལ་མཁས་པ་འགའ་ཞིག་མགྲོན་འབོད་བྱུང་བ་ལྟར་མཉམ་ཞུགས་གནང་འདུག་པའི་སྐོར། ཉི་འོང་གི་གྲོང་ཁྱེར་ཁྱོའོ་ཏོ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲའི་སློབ་དཔོན་ཚུལ་ཁྲིམས་སྐལ་བཟང་ལགས་སུ་རྣམ་རྒྱལ་ཤཱསྟྲིས་གནས་འདྲི་ཞུས་པ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།
XS
SM
MD
LG