ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༣/༡༢/༠༡

རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་སྒེར་ལངས་ཀྱི་དུས་དྲན་ཐེངས་༦༢པ་སྲུང་བརྩི་ཞུས་ཡོད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

དེ་རིང་ཕྱི་ཟླ་༣་པའི་ཕྱི་ཚེས་༡༢་ཉིན་ལྷོ་ཕྱོགས་སྦེལ་ཀོབ་ས་གནས་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་དང་། ཧུན་སུར་རབ་རྒྱས་གླིང་ཀོལི་གྷལ་དོན་ལྡན་གླིང་བཅས་ཀྱི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཐུན་མོང་གི་ཚོགས་མི་བརྒྱ་ལྷག་གིས་མངའ་སྡེའི་གྲོང་ཁྱེར་མེ་སོར་དུ་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་སྒེར་ལངས་དུས་དྲན་ཐེངས་༦༢ པ་སྲུང་བརྩི་གནང་སོང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG