ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༣/༡༡/༣༠

རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་བོད་པའི་དམངས་གཙོའི་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

སྦེལ་ཀོབ་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་དང་ས་གནས་གཞིས་འགོ མང་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་སྤྱི་མི་རྣམས། གཞུང་དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་ལས་སྣེ་རྣམས་གཞིས་སྤྱིའི་རྒྱལ་བའི་ཕོ་བྲང་དུ་འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་དམངས་གཙོའི་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི་ཞུས་སོང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG