ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༤/༢༣

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རེབ་གོང་ཕྱོགས་ཀྱི་བོད་པའི་ས་ཞིང་བཙན་འཕྲོག


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་ས་གནས་ཡོངས་སུ་ས་ཞིང་དང་རྩྭ་ས་རྣམས་གཞུང་བཞེས་བཏང་ནས་བཙན་འཕྲོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་འབྱུང་གི་ཡོད་པ་ལྟར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་རེབ་གོང་ཧོར་རྒྱ་སྡེ་པའི་ས་ཞིང་ཁག་ཅིག་དེ་སྔ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཙན་འཕྲོག་བྱས་ནས་མང་ཚོགས་ལ་འཚོ་རྟེན་མེད་པར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG