ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༣/༠༥

ནིའུ་ཡོག་ནང་ཡོད་པའི་རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་ཚབ་མདུན་དུ་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་ངོ་རྒོལ་བྱས་པ།


རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེ་བྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་བོད་མི་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གཏོང་མཁན་རྒྱུན་མ་ཆད་པ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་ལ་གཞིས་ལུས་བོད་མིས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་དང་ དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཨ་རིའི་གྲོང་ཁྱེར་ནིའུ་ཡོག་ཏུ་ཡོད་པའི་རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་ཚབ་ཀྱི་མདུན་ཐང་དུ་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་ཞིག་བྱས་ཡོད་པ་རེད་ དེའི་སྐོར་ས་གནས་འདི་གའི་གནས་ཚུལ་མཁོ་གཏོང་བ་བསྟན་འཛིན་ཕན་ཐོགས་ལགས་ཀྱིས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་གསན་གྱི་རེད།
XS
SM
MD
LG