ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༢/༢༧

ད་ལོ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་ས་སོགས་སུ་དགུ་རྫོང་བྱས་མེད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ད་ལོའི་བོད་ཟླ་༡༢་པའི་ཚེས་༢༩་ཉིན་གྱི་དགུ་ཐུག་གི་དུས་སྐབས་ནི་༧གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུའི་བླ་གཟའ་སྟེ། རེས་གཟའ་ལྷག་པ་ཁེལ་ཡོད་པས་བོད་པ་ཚོས་སྐུའི་བླ་གཟའི་ཉིན་གླུད་གཡུགས་པ་ནི་རྟེན་འབྲེལ་ལོག་པ་ཞིག་ལ་བརྩིས་ནས་ལྷ་སའི་ཁུལ་དང་གྲོང་གསེབ་ཁག་གི་མང་ཚོགས་བརྒྱ་ཆ་༩༩་ཙམ་གྱིས་མ་གྲོས་བསམ་པ་གཅིག་མཐུན་གྱིས་དགུ་རྫོང་བྱས་མེད་པའི་

་ལོའི་བོད་ཟླ་༡༢་པའི་ཚེས་༢༩ཉིན་གྱི་དགུ་ཐུག་གི་དུས་སྐབས་ནི་གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུའི་བླ་གཟའ་སྟེརེས་གཟའ་ལྷག་པ་ཁེལ་ཡོད་ས་བོད་་ཚོས་སྐུའི་བླ་གཟའི་ཉིན་གླུད་གཡུག་པ་ནི་རྟེན་འབྲེལ་ལོག་པ་ཞིག་ལ་བརྩིས་ནས་ལྷ་སའི་ཁུལ་དང་གྲོང་གསེབ་ཁག་གི་མང་ཚོགས་བརྒྱ་ཆ་༩༩་ཙམ་གྱིས་མ་གྲོས་བསམ་པ་གཅིག་མཐུན་གྱིས་དགུ་རྫོང་བྱས་མེད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག

XS
SM
MD
LG