ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༤/༡༩

བལ་ཡུལ་ནང་ཡོད་བོད་མི་ཚོས་ཨ་རི་གཞུང་ལ་བོད་དོན་སྐོར་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ།


བལ་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་ས་ཀཐ་མན་ཌུའི་ནང་གནས་སྡོད་བོད་མི་ཚོས་ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནང་བོད་དོན་དམིགས་བསལ་འབྲེལ་མཐུད་པ་ལྕམ་མ་རྱི་ ཨ་ཊེ་རོ་མཇལ་ནས་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་ལ་ཨ་རི་གཞུང་གིས་དོ་འཁུར་ཆེ་ཙམ་བཞེས་དགོས་པའི་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་འདུག་པའི་སྐོར། བལ་ཡུལ་ས་གནས་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུའི་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་ཉི་མ་ལགས་སུ་རྣམ་རྒྱལ་ཤཱསྟྲིས་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG