ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༤/༡༦

ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་པའི་འོས་བསྡུ་དང་དྭང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་གྱི་བེད་སྤྱོད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

འདི་ལོ་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་གནས་ཡུལ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་ནང་ཡོད་པའི་ས་གནས་རང་དབང་བདེན་པའི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ལོ་གསུམ་རེའི་རྗེས་སུ་ཚོགས་མི་གསར་འདེམས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་གནང་གི་ཡོད་པ་དང་། དྭང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་གྱི་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ལ་ཐུགས་ཕན་ཇི་ཙམ་ཡོང་གི་ཡོད་པའི་སྐོར་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG