ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༦

ལྡི་ལིར་བོད་མི་ཚོས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གཏོང་མཁན་ཐུབ་བསྟན་དགོས་གྲུབ་ལ་དྲན་གསོ།


ལྡི་ལིར་གནས་སྡོད་ས་གནས་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གོ་བསྒྲིགས་བྱས་ཏེ་དེ་སྔ་༡༩༩༨ལོར་བོད་རྒྱལ་ཁབ་དང་ མི་རིགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཐུབ་བསྟན་དངོས་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་བསྲེགས་བཏང་ཡོད་པར་རྗེས་དྲན་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་ ཁོང་ཐེ་བའི་ད་བར་བོད་མི་རང་ལུས་མེ་བསྲེགས་གཏོང་མཁན་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ལྡི་ལི་བསམ་ཡས་གླིང་བོད་མིའི་སྡོད་སྒར་དུ་བསྔོ་སྨོན་དང་ དགེ་སྒྲུབ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་ཞིག་སྤེལ་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་འདི་གའི་གསར་འགྱུར་མཁོ་གཏོང་བ་ཚེ་རིང་དབང་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་ས་གནས་ནས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་གསན་གྱི་རེད།

XS
SM
MD
LG