ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༢/༡༡/༢༩

བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་བཙུགས་ནས་ལོ་༥༠་འཁོར་བ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། ཐེངས་འདིའི་ཨ་རིའི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་ཀུན་གླེང་ལས་རིམ་ལ་བོད་པའི་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཆེ་ཤོས་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་དབུ་བརྙེས་ནས་མི་ལོ་༥༠་འཁོར་བའི་དུས་དྲན་དང་ལྷན་ཚོགས་དེའི་འདས་དང་ད་ལྟ། མ་འོངས་བཅས་ཀྱི་ལས་དོན་སྒྲུབ་ཕྱོགས་ཁག་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་ཡོད།།

XS
SM
MD
LG