ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༧/༡༧

རྩོམ་པ་པོ་ཞིག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལོ་གསུམ་བཙོན་འཇུག་བྱས་པའི་རྗེས་གློད་བཀྲོལ།


རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་བ་ཁུལ་ནས་ཡིན་པ་བོད་མི་རྩོམ་པ་པོ་ཇོ་ལེབ་ཟླ་བ་ལགས་སུ། རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ་ཟེར་བའི་ཉེས་མིང་བཏགས་ཏེ་ལོ་གསུམ་བཙོན་འཇུག་གི་ཁྲིམས་བཅད་བཏང་ཡོད་པ་དེ་གཙང་སྟེ། རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་བཙོན་བཀྲོལ་ཐོབ་ཡོད་པའི་སྐོར། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ཐོག་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས། དཔལ་མོ་མཁས་གྲུབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།།
XS
SM
MD
LG