ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༤/༡༦

བོད་པའི་རྩོམ་པ་པོར་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་པར་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་པ།


བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་གིས་རྩོམ་པ་པོ་དྷི་ལྷ་ལྡན་ལགས་སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གསང་བའི་ཁྲིམས་རྭ་འཚོགས་ཏེ་ལོ་བཞིའི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་པར་ཁུངས་སྐྱེལ་གནང་བ་དང་། ཐག་གཅོད་དེར་ངོ་རྒོལ་ཞུས་ཡོད་པའི་སྐོར་ལ་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལའི་གསར་འགོད་པ་བསྟན་འཛིན་དབང་འདུས་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་གནང་གི་རེད།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG