ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༤/༡༧

ཨ་མ་སྫོམ་པོ་སྐྱིད་ལགས་ཀྱི་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་གནང་གི་ཡོད་པ།


འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐད་དོ་འཁུར་གནང་དགོས་པའི་འབོད་བསྐུལ་བྱ་རྒྱུའི་ཆེད་དེང་སང་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་བཞུགས་པའི་ཨ་མདོ་བླ་བྲང་ནས་ཡིན་པའི་ཨ་མ་སྡོམ་བུ་སྐྱིད་ལགས་ནས་ཉིན་བཞིའི་རིང་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་ཞིག་གནང་གི་ཡོད་པའི་སྐོར་འདི་གའི་གསར་འགྱུར་མཁོ་གཏོང་བ་བསྟན་འཛིན་བཟང་མོ་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་བཏང་བ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG