ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༤/༡༩

པེ་ཅིང་གི་ཨོ་ལིམ་ཕིཀ་རྩེད་འགྲན་འགོག་ཐབས་ཀྱི་ལས་འགུལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་དམངས་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་གིས་དྲྭ་ལམ་དུ་བོད་རྒྱ་དབྱིན་གསུམ་གྱི་བསྒྲགས་གཏམ་ཞིག་སྤེལ་ནས་ཉེ་ཆར་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉིས་སུ་རྒྱ་གཞུང་གི་མི་རིགས་གཙང་སེལ་དང་ཨོ་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་ཏུ་ཉན་ཞིབ་ཚོགས་ཡོད་ཅིང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG