ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༤/༡༨

ཟླ་རེའི་ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་བོད་དོན་ཚོགས་ཆུང་ཚོགས་པ་


འདི་ཟླའི་་ཚེས་༢རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་བལ་ཇི་ཡམ་གྱི་རྒྱལ་ས་སྦ་ར་སལ་ནང་ཡུ་རུབ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཟླ་རེའི་བོད་དོན་སྐོར་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་༧༩པ་དེ་བསྐོང་འཚོགས་གནང་ཡོད་པ་དང་ སྐབས་དེའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ནང་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་དང་ བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་ཡུ་རོབ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་གཙོས་པའི་ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་མི་རྣམས་བཅས་པ་ཚོགས་བཞུགས་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར་འདི་གའི་གནས་ཚུལ་མཁོ་གཏོང་བ་ཐུབ་བསྟན་དགེ་ལེགས་ལགས་ཀྱིས་བཏང་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་

XS
SM
MD
LG