ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༤/༡༩

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཚོར་དམ་དྲག་ཇེ་ཆེ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལ་དམ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུ་ཤུགས་ཇེ་ཆེ་དང་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་རྩ་མེད་བཏང་ནས་རྒྱ་ནག་ཅན་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུའི་སྲིད་ཇུས་ལག་ལེན་བསྟར་ནས་བོད་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཅན་དང་རྩོམ་པ་པོ། ལྷག་པར་དུ་ན་གཞོན་ཤེས་ཡོན་ཅན་རྣམས་གང་བྱུང་བཀག་ཉར་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་སོགས་སྤེལ་འདུག

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG