ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༢/༢༧

བོད་པའི་སྐུ་ཚབ་ཀྱིས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ལ་གཏམ་བཤད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ལ་དམ་དྲག་གི་སྲིད་ཇུས་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པ་ཁག་མཚམས་འཇོག་བྱ་རྒྱུར་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ནན་སྐུལ་བྱ་དགོས་ཞེས་བོད་པའི་སྐུ་ཚབ་ཀྱིས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ལ་དགོས་འདུན་བཏོན་ཡོད་པའི་སྐོར། རིག་འཛིན་གྱིས་སྒྲོན་ཞུས་རྒྱུ་རེད།།

XS
SM
MD
LG