ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༤/༡༩

བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཀྱིས་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་གསུམ་བཅུའི་སྒེར་ལངས་དྲན་སྐུལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། དེང་སྐབས་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་༤༩་པ་འཚོགས་བཞིན་པའི་སྐབས་འདིར་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཀྱིས་ཚོགས་འདུ་དེར་༡༩༥༩་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་༣་པའི་ཚེས་༡༠་ཉིན་བོད་མི་དམངས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གི་དབང་བསྒྱུར་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱེན་ལངས་བྱུང་བ་དྲན་སྐུལ་ཞུས་འདུག་པའི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG