ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་གི་བོད་དོན་ལས་འགུལ།


སྔ་ལོ་ནས་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་གིས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་དང་དྲིལ་བསྒྲགས་སྐོར་སྐྱོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཞིག་འགོ་བརྩམས་ཡོད་པ་བཞིན་ད་ལྟ་སྤྱི་འཐུས་ཁག་ཅིག་རྒྱ་གར་ཤར་ཕྱོགས་སུ་ཕེབས་ནས་བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་དང་དྲིལ་བསྒྲགས་སྐོར་སྐྱོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཞིག་འགོ་བཙུགས་ཡོད་པའི་སྐོར། ཚེ་བརྟན་ཆོས་སྒྲོན་ལགས་ཀྱིས་ཐེངས་འདིའི་ཞུ་གཏུག་ལས་དོན་ལ་ཞུགས་མཁན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལས་ཐོག་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་སུ་གནས་འདྲི་ཞུས་པ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG