ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༣

བོད་པའི་བཙུན་མ་ཞིག་ཐུགས་དམ་ལ་བཞུགས་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་བླ་མ་དང་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་མང་པོ་ཞིག་དགོངས་པ་རྫོགས་པའི་རྗེས་སུ་སྐུའི་མདངས་མ་ཉམས་པ་དང་དྲི་ངན་མི་ཐུལ་བ། སྙིང་ཁའི་དྲོད་མི་ཡལ་བར་ཉིན་གྲངས་མང་པོར་ཐུགས་དམ་ལ་བཞུགས་སྲོལ་ཡད་ཅིང་། ཆོས་ཉམས་ལེན་གྱི་ཚད་གཞི་མཐོན་པོར་སླེབས་པའི་གཞི་རིམ་ནང་ཆོས་ཉམས་ལེན་པ་དག་གི་གྲས་སུའང་ཐུགས་དམ་ལ་བཞུགས་མཁན་མང་པོ་ཞིག་འབྱུང་གི་ཡོད་པ་སྟེ། ཉེ་ཆར་མི་ལོ་༤༥་རིང་དུ་རྒྱ་གར་གྱི་གནས་མཆོག་མཆོ་པདྨར་སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་ལ་གཞོལ་ཞིང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG