ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༣/༡༢/༡༢

བོད་པའི་བཙུན་མ་ཞིག་དགོངས་པ་རྫོགས་ཏེ་ཐུགས་དམ་ལ་བཞུགས་ཡོད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅། རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཀོ་ལི་གྷལ་དོན་ལྡན་གླིང་དུ་བོད་པའི་ བཙུན་མ་ཞིག་དགུངས་གྲངས་༨༢ཐོག་དགོངས་པ་རྫོགས་ནས་ཐུགས་དམ་ལ་ བཞུགས་ཡོད་པ་མ་ཟད་ སྐུལ་ཕུང་གི་ཉེ་འཁོར་ལ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་དྲི་བཟང་ཡོད་པའི་སྐོར་བོད་མིའི་སྒྲིག་ འཛུགས་ཀྱི་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG