ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༤/༢༡

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་མི་གྲངས་ཉི་ཤུ་ལྷག་ཙམ་གིས་ཆབ་སྲིད་ཐབས་བྱུས་ཐད་འདུ་འཛོམས་གནང་བ།


ལྡི་ལིར་ཡོད་པའི་བོད་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་དང་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གིས་གོ་བསྒྲིགས་གནང་སྟེ་ ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་ཐད་སྐབས་༡༥པའི་སྤྱི་འཐུས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཉི་ཤུ་ལྷག་ཙམ་ཞིག་འདུ་འཛོམས་གནང་སྟེ་ནང་ཁུལ་གྲོས་བསྡུར་གནང་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་འདི་གའི་གནས་ཚུལ་མཁོ་གཏོང་བ་ཚེ་རིང་དབང་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་ལྡི་ལི་ནས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་གསན་གྱི་རེད།

XS
SM
MD
LG