ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༣/༠༥

བོད་ནང་གི་ཁོར་སྲུང་སྐྱོབ་ཚོགས་པས་སྐྱེ་དངོས་སྣ་མང་གི་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། དེ་རིང་བོད་ནང་གི་སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཚོགས་པ་མིང་གྲགས་ཅན་གཉན་ཚོགས་ཀྱི་སྐད་འཕྲིན་འཕྲིན་སྟེགས་སུ་གཙང་གསུམ་སྣ་མང་སྐྱེ་དངོས་ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་ཅིག་པར་སྐྲུན་འགྲེམ་སྤེལ་གྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྣ་མང་སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་བྱས་འདུག གཙང་གསུམ་སྣ་མང་སྐྱེ་དངོས་ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་འདིར་སྲོག་ཆགས་དང་སྐྱེ་དངོས་སོགས་རིགས་༡༦༦༩་ཡི་པར་རིས་འཁོད་ཡོད་པར་མ་ཟད། པར་རིས་དེ་དག་ལ་རྒྱ་བོད་སྐད་ཡིག་གཉིས་ཀྱི་མིང་འཁོད་རིས་འགྲེལ་བཀོད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG