ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༢/༡༡/༢༦

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་དང་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་གནམ་གཤིས་ཚོགས་ཆེན་དང་བསྟུན་ནས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གཙོས་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་ཚོས་བོད་ནང་གི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་དགོས་པའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་གྱི་ཡོད་པ་བཅས་ལ་བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁོར་ཡུག་ཉམས་ཞིབ་པ་བདེ་ཆེན་དཔལ་མོ་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་ཡོད།།

XS
SM
MD
LG