ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༣/༠༢/༠༤

འཕྲུལ་རྟ་བཞོན་ནས་བོད་དོན་སྐོར་སྐྱོད་ལས་འགུལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི་བརྒྱད་ཀྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་མངའ་སྡེ་ཁག་བཅུའི་ནང་དུ་ཟླ་བ་གཅིག་ལ་འཕྲུལ་རྟ་བཞོན་ནས་བོད་དོན་སྐོར་སྐྱོད་ཀྱི་དྲིལ་བསྒྲགས་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ་དེའི་གྲུབ་འབྲས་དང་བོད་དོན་འཐབ་རྩོད་ལ་ཁྱད་པར་ཅི་ཞིག་ཐོན་ཡོད་མེད་བཅས་ལ་ཚེ་རིང་ཆོས་འཕེལ་ལགས་སུ་བཅར་འདྲི་ཞུས་ཡོད།།

XS
SM
MD
LG