ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༦/༡༧

བོད་དོན་ལས་འགུལ་བ་ཚེ་རིང་ཡེ་ཤེས་སྦེལ་ཀོབ་གཞིས་ཆགས་སུ་འབྱོར་བ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་བོད་པ་གནས་ཡུལ་ས་གནས་ཁག་ཏུ་འཕྲུལ་རྟ་བཞོན་ནས་བོད་དོན་དྲིལ་བསྒྲགས་ཀྱི་སྐོར་སྐྱོད་ལས་འགུལ་བ་ཚེ་རིང་ཡེ་ཤེས་ཕྱི་ཚེས་༣༠་ཉིན་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སྦེལ་ཀོབ་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་འབྱོར་ཏེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་ཚོགས་པ་ཁག་གི་ལས་སྣེ་ཚོས་ཕེབས་བསུ་དང་སྣེ་ལེན་ཞུས།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG