ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༥/༡༩

བོད་མི་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པས་རྒྱ་གར་གྱི་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི་གནང་བ།


བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ འཕགས་བོད་འབྲེལ་མཐུད་ཚོགས་པ་དང་ ལྡི་ལི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་གཙོས་པའི་ཚོགས་སྡེ་ཁག་གིས་ རྒྱ་གར་གྱི་ དུས་ཆེན་ཉིན་དང་སྟབས་བསྟུན་ཏེ། མ་འོངས་པར་ལྡི་ལི་ནང་བོད་པའི་རྩ་དོན་ དང་འབྲེལ་བའི་ལས་འགུལ་ཚང་མ་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྤེལ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་ དམ་བཅའ་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར་ འདི་གའི་གནས་ཚུལ་མཁོ་གཏོང་བ་ཚེ་རིང་ དབང་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་ས་གནས་ནས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་གསན་རོག་གནང་།

XS
SM
MD
LG