ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༥/༡༩

རྒྱ་གར་བ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པས་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པ།


ཉེ་ཆར་རྒྱ་གར་དབུས་ཕྱོགས་སུ་རྒྱ་གར་གྱིས་རྒྱ་ནག་ལ་འཛིན་པའི་སྲིད་ཇུས་དང་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཞེས་པའི་སྐོར་ཚོགས་འདུ་ཞིག་ཚོགས་འདུག་པ་འདིའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཞི་བའི་ངང་སེལ་ཆེད་རྒྱ་གར་གཞུང་དམངས་ཀྱིས་དངོས་ཡོད་དང་མཐུན་པའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་གཉེར་ཐུབ་རྒྱུའི་ཆེད་ཡིན་པའི་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་བསོད་ནམས་གཡང་འཛོམས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG