ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༢/༢༧

གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་དང་བོད་མཐོ་སྒང་དུ་ཤུགས་རྐྱེན།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

སའི་གོ་ལའི་ཚ་དྲོད་རྒྱས་ནས་འཛམ་གླིང་གི་ཡང་སྟེང་དུ་ཆགས་པའི་བོད་མཐོ་སྒང་དུ་ཤུགས་རྐྱེན་ཆེན་པོ་ཞིག་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་། ལྷག་པར་དུ་ལོ་རབས་༥༠་པ་ནས་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་དང་སྣོད་བཅུད་གཉིས་ཀར་དོ་ཕོག་ཆེན་པོ་ཕོག་སྟེ་ཕྱི་ལོ་༡༩༦༡་ནས་༢༠༡༧་བར་དུ་ལོ་༥༧་གྱི་རིང་བོད་མཐོ་སྒང་གི་ཚ་ཚད་ཨང་གྲངས་0.3C 2་འཕར་ཡོད་པར་མ་ཟད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG