ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༥/༢༨

ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་སུ་བོད་དོན་ཞུ་གཏུགས་ལས་འགུལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་མི་རི་ཀའི་མངའ་སྡེ་ཁག་གི་བོད་པ་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཚོས་ལོ་ལྟར་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཚོར་བོད་དོན་ཞུ་གཏུགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་རེ་སྤེལ་གྱི་ཡོད་ཅིང་། བདུན་ཕྲག་འདིར་ཨ་རིའི་བོད་པའི་སྐུ་ཚབ་ཚོ་གྲོས་ཚོགས་སུ་ཕེབས་ནས་འཐུས་མིའམ།

XS
SM
MD
LG