ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༥/༡༩

བོད་དོན་ཞུ་གཏུགས།


ཨོ་གླིང་གི་བོད་པ་ཚོས་རྒྱལ་ཁབ་དེའི་གྲོས་ཚོགས་ལ་བོད་དོན་ཞུ་གཏུགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཐེངས་བརྒྱད་པ་རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་འགོ་ཚུགས་ཡོད་པའི་སྐོར། ཨོ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཨེ་ཤི་ཡའི་ཁུལ་གྱི་བོད་པའི་སྤྱི་འཐུས་གདོང་འདུད་སྐྱིད་འཛོམས་ལ་རྒྱལ་མཚན་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་བོད་དོན་ཞུ་གཏུགས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་སོགས་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG