ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༣/༠༥

བོད་དོན་ཞུ་གཏུགས་ལས་འགུལ་གྱི་ཉིན་མོ་མཇུག་བསྒྲིལ་བྱུང་བ།


རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་གོ་སྒྲིག་གནང་བའི་བོད་དོན་ཐད་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་པར་ཞུ་སྐུལ་བྱེད་བའི་ཉིན་མོ་ཞེས་ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའི་ཚེས་༣༡ དང་ཕྱི་ཟླ་བཞི་པའི་ཚེས་༡གི་ཉིན་བཅས་ཉིན་གྲངས་གཉིས་ཀྱི་རིང་ལས་འགུལ་ཚ་ཚ་འུར་འུར་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར་པདྨ་བདེ་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་གྲོས་ཚོགས་ཁང་གི་སར་བསྐྱོད་དེ་ཞུ་གཏུགས་རྒྱག་མཁན་དང་འབྲེལ་བ་བྱས་ཏེ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་གནང་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་གསན་གྱི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG