ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༤/༢༣

ད་ལོའི་ནོ་བྷེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མཁན་ལ་བོད་དོན་འབོད་སྐུལ།


འཛམ་གླིང་ནང་གི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་སྤེལ་མཁན་ཚོགས་སྡེ་༡༩༠ལྷག་གི་མནའ་སྦྲེལ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ལོའི་ནོ་བྷེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མཁན་ཡུ་རོབ་མཉམ་སྦྲེལ་མཐུན་ཚོགས་ལ་ཕྱག་བྲིས་ཤིག་ཕུལ་ཏེ། ཁོང་རྣམ་པས་ད་ལྟའི་ཤུགས་རྐྱེན་གསར་པ་བཀོལ་ནས་བོད་ཀྱི་འགག་རྩ་ཆེ་བའི་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཕྱོགས་ལ་ངེས་པར་ལས་དོན་གནང་རོགས་ཅེས་སྐུལ་མ་བྱས་ཡོད། པདྨ་བདེ་ཆེན་གྱིས་ཞིབ་ཏུ་འགྲེལ་བཤད་གནང་རྒྱུ་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG