ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༦/༡༩

དགུན་ཁའི་དུས་སུ་ལ་དྭགས་ཀྱི་བྱང་ཐང་གི་བོད་ཕྲུག་ཚོར་སློབ་ཁྲིད།


༄༅།། རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་སུ་ཆགས་པའི་ལ་དྭགས་བྱང་ཐང་གི་བོད་པའི་འབྲོག་པ་ཚོ་གནས་འཁོད་བྱ་ཡུལ་ས་གནས་ཁག་གི་བོད་ཕྲུག་མང་པོ་ཞིག་ལ་ལོ་ལྟར་ཨ་རིའི་ནེའུ་ཡོཀ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཡོད་པའི་བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩ་ཁང་གིས་རོགས་དངུལ་སྤྲད་ནས་ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོ་དར་སྤེལ་གྱི་ལས་ཞིག་ཞིག་གཉེར་བཞིན་ཡོད་ཅིང་། བོད་ཕྲུག་ཚོའི་དགུན་ཁའི་གུང་སེང་དང་བསྟུན་ནས་ས་གནས་ཀྱི་དང་བླངས་པ་ཁག་ཅིག་གིས་བྱང་ཐང་ཁུལ་གྱི་ས་གནས་དྲུག་གི་བོད་ཕྲུག་༡༢༠་ཐམ་པར་སློབ་ཚན་འདྲ་མིན་ཞིག་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐོར། རིག་འཛིན་གྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG