ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༦/༡༨

བོད་རང་བཙན་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པས་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་དར་མེར་བསྲེགས་བཏང་བ།


རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིའི་ནང་ཡོད་པའི་རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་མདུན་དུ་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་བྱས་པའི་སྐབས་རྒྱ་གར་བོད་རང་བཙན་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་གསུམ་གྱིས་གློ་བུར་ཐོབ་རྒྱག་ལ་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་དར་མེར་བསྲེགས་བཏང་ཡོད་པ་དང་ དེ་བཏང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་གི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའི་ཚབ་ལ་ད་དུང་༧གོང་ས་མཆོག་དང་ བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཁག་དཀྲི་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པར་ངོ་རྒོལ་བྱ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་མེར་བསྲེགས་བཏང་བ་ཡིན་ཞེས་བརྗོད་ཡོད་པའི་སྐོར་འདི་གའི་གནས་ཚུལ་མཁོ་གཏོང་བ་ཚེ་རིང་དབང་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་ལྡི་ལི་ནས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་གསན་གྱི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG