ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༣/༠༡

ཨབ་གྷ་ཎི་སི་ཐན་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་གཙོ་བོ་གསུམ་ཏ་ལི་བྷན་གྱིས་བཙན་བཟུང་།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། འདས་པའི་བདུན་ཕྲག་དེར་ཏ་ལི་བྷན་གྱེན་ལོག་ཤོག་ཁག་གིས་ཨབ་གྷ་ཎི་སི་ཐན་གྱི་ཞིང་ཆེན་ཁག་གི་རྒྱལ་ས་བཅུ་གྲངས་ཤིག་བཙན་བཟུང་བྱས་ཤིང་། གཟའ་པ་སངས་ཉིན་རྒྱལ་ཁབ་དེའི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེ་ཁག་གཙོ་བོ་གསུམ་ཏ་ལི་བྷན་གྱིས་བཙན་བཟུང་བྱས་ཡོད་པར་མ་ཟད། ད་ལྟ་རྒྱལ་ས་ཀ་བྷུལ་ལེན་རྒྱུ་ཡང་སྟབས་བདེ་རུ་ཕྱིན་ཡོད་པའི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG