ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༩

རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་ཚོགས་པས་དུས་སང་གི་འོས་བསྡུའི་སྐོར་གྲོས་བསྡུར་གནང་བ།


བོད་རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་ཉིན་གསུམ་གྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་ ༢༠༡༦ ལོའི་སྲིད་སྐྱོང་དང་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་བསྡུའི་ནང་སྲིད་དོན་ཚོགས་པས་འོས་མི་འདོན་ཕྱོགས་ལ་གྲོས་བསྡུར་གནང་འདུག་པའི་སྐོར། སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་དེའི་ཚོགས་གཙོ་དགེ་ལེགས་འཇམ་དབྱངས་ལགས་སུ་རྣམ་རྒྱལ་ཤཱསྟྲིས་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG