ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༡

འཛམ་གླིང་གི་དབུ་ཁྲིད་ཚོ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་ལ་མཉམ་ཞུགས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། འཛམ་གླིང་གི་དབུ་ཁྲིད་ཚོ་ལོ་གཉིས་ཀྱི་རྗེས་སུ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་དུ་རྒྱས་འཛོམ་ཚོགས་ཆེན་ལ་འདུ་ཐུབ་ཡོད་ཅིང་། དེ་རིང་གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་ནིའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་དུ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ལོ་རེའི་རྒྱས་འཛོམ་ཚོགས་ཆེན་འགོ་ཚུགས་ཡོད་པ་རེད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG