ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༦

སྔོན་ཆད་ཨ་རིས་སྣེ་ཁྲིད་བྱས་ཀྱང་ད་ལྟ་ཁེར་སྡོད་གཙོ་འདོན།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། སྔོན་ཆད་འཛམ་གླིང་གི་སའི་གོ་ལ་སྟེང་དུ་དཀའ་ངལ་གྱི་རིགས་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཕྲད་ཀྱང་ཨ་མི་རི་ཀས་སྣེ་ཁྲིད་ཀྱིས་དཀའ་ངལ་དེ་རྣམས་སེལ་ཐབས་བྱེད་སྲོལ་ཡོད་ཀྱང་ད་ལྟ་ཨ་མི་རི་ཀས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལ་འབྲེལ་བ་མ་བྱས་པར་གཅིག་པུ་ཁེར་རྐྱང་དུ་སྡོད་རྒྱུ་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པར་བརྟེན། འཛམ་གླིང་འདིར་ཨ་མི་རི་ཀའི་ཤུགས་རྐྱེན་ཆུང་དུ་འགྲོ་སྲིད་ཅེས་ཨ་རིའི་ཉིན་རེའི་གསར་ཤོག་ཝ་ཤིང་ཊོན་ཡིག་ཟམ་ཚགས་པར་ལ་དཔྱད་རྩོམ་ཞིག་སྤེལ་བ་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG