ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༦

ཨ་རི་དང་ཨུ་རུ་སུའི་སྲིད་འཛིན་གྱི་མཇལ་འཕྲད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་བྷ་ཌན་དང་ཨུ་རུ་སུའི་སྲིད་འཛིན་ཕུ་ཊིན་རྣམ་གཉིས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་མོར་སུད་སིའི་གྲོང་ཁྱེར་ཇཱི་ཎི་ཝྭར་མཇལ་འཕྲད་གནང་གི་ཡོད་ཅིང་། འདི་ནི་ཇཱོ་བྷ་ཌན་གྱིས་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་གྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས་པའི་རྗེས་སུ་སྲིད་འཛིན་ཕུ་ཌིན་ལ་མཇལ་འཕྲད་ཐེངས་དང་པོ་གནང་གི་ཡོད་མོད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG