ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༦

རྒྱ་ནག་གིས་ཆུ་མཛོད་བརྒྱབ་ནས་རྫ་ཆུའི་སྨད་ལ་དཀའ་ངལ།


༄༅།། རྒྱ་ནག་དང་ལའོ་སི་གཉིས་ཀྱིས་རྫ་ཆུའི་ཐོག་ཏུ་ཆུ་ཤུགས་གློག་ཁང་རྒྱག་པར་ཆུ་མཛོད་བཅུ་ཕྲག་མང་པོ་འཛུགས་སྐྲུན་བྱས་ནས་རྫ་ཆུའི་སྨད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་ཆུ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་སྣ་ཚོགས་ཤིག་འཕྲད་བཞིན་ཡོད་པར་མ་ཟད། ལའོ་སི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་སླར་ཡང་རྒྱལ་ཁབ་དེའི་བྱང་ཕྱོགས་སུ་ཆུ་ཤུགས་གློག་ཁང་གཞན་ཞིག་འཛུགས་སྐྲུན་བྱ་འཆར་འདུག་ཅེས་ཐེ་ལན་ཌིའི་ལས་འགུལ་ཞིག་གིས་ཉེན་བརྡ་བཏང་ཡོད་པའི་སྐོར། ཕུན་ཚོགས་ཚེ་རིང་གིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG